Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

Ujrzał i uwierzył.

Dodane: 2 kwietnia 2024

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana i grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem i płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać i martwych.                                                                                     (J 20, 1-9)

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz i Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o doświadczenie radości ze Zmartwychwstania Pana.

Obraz do modlitwy: wyrusz w drogę i Marią Magdaleną – jest ciemno, może śpiewają ptaki, może zaczyna dopiero wschodzić słońce… Wędrujcie razem…

  1. Od ciemności do światła.

            Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Zwrot „pierwszego dnia” przywołuje historię stworzenia świata. „W pierwszym dniu Bóg oddzielił światłość od ciemności, a szóstego dnia stworzył człowieka (por. Rdz 1,4n.26). Poprzez Paschę Chrystusa Bóg na nowo stwarza człowieka. Śmierć Chrystusa szóstego dnia jest dziełem nowego stworzenia, które pojawia się pierwszego dnia po szabacie. Pierwszego dnia po szabacie rozpoczyna się historia nowej ludzkości, historia „dzieci światłości” (por. Ef 5,8; 1Tes 5,5).” (ks. Maciej Warowny)

            Pomyśl o tym, że dziś i Ty także jesteś zaproszony, aby stawać się „dzieckiem światłości” – trzeba to jednak przyoblec w konkret Twojego życia, codzienności. Pomyśl co dziś i w nadchodzących dnia będzie znaczyło dla Ciebie - być „dzieckiem światłości”.

  1. Odsunięty kamień.

            Żydowskie groby były, po pochowaniu ciała, zasuwane dyskiem kamiennym, do odsunięcia, którego potrzeba było sporo siły. Zmartwychwstanie ma w sobie taką moc, że odsuwa ten kamień, sprawia, że do grobu wpada promień światła, możliwe jest opuszczenie skalnej pieczary.

            Porozmawiaj i Jezusem, co Ty chciałabyś opuścić, gdzie jest w Twoim sercu takie miejsce, które jest grobem przywalonym przez kamień – przywołuj Jezusa – On – Żyjący ma moc ten kamień odsunąć i sprawić, że będziesz żył naprawdę.

  1. Detale.

            „…ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
 Wtedy wszedł do wnętrza także
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.”

            Jan zapisał informację o prostych detalach, które Piotr i Jan zobaczyli w grobie. Te detale jednak są ogromnie istotne, przekonują Ich o tym, że ciało Jezusa nie zostało przeniesione, czy wykradzione. Jezus żyje, Zmartwychwstał!!

            W życiu wiary nie ma spraw małych, jeśli nie będziesz zwracał uwagi na detale
w swojej codzienności – możesz rozminąć się i Jezusem. Chodzi o to, aby widzieć znaki Ewangelii i Bożych obietnic, tam gdzie innym wydaje się, że ich nie ma.

            Bądź uważny w tych dniach na małe dowody Bożej dobroci i troski o Ciebie – Jezus chce, aby doświadczył prawdziwie Jego Zmartwychwstania i radości i tego płynącej!

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy i Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek i Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania i Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia. Pomyśl w jaki sposób będziesz się w tych dniach ćwiczył w radości ze Zmartwychwstania!

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli i tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem
w spotkaniach i Jezusem.

Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa