Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

Kancelaria

INFORMACJE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH:

Do godności chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które:
 • przyjęły sakrament bierzmowania
 • są praktykującymi katolikami
 • jeśli są małżeństwem żyją w związku sakramentalnym
 • stosowny dokument jest wydawany osobom, które zamieszkują na terenie naszej parafii
 • chrzestny musi mieć ukończone 16 lat

POGRZEB KATOLICKI

Aby przygotować uroczystości związane i pochówkiem zmarłego należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • jeśli zmarły przez ostatni czas przebywał poza naszą parafią zezwolenie na pogrzeb w naszej parafii (wystawia je ks. Proboszcz i parafii ostatniego zamieszkania)

DOKUMENTY DO ŚLUBU

 •  metryki chrztu św. / ważne pół roku /
 •  świadectwa bierzmowania
 •  ostatnie świadectwa i nauki religii
 •  dokumenty i USC / ślub konkordatowy / lub akt ślubu cywilnego
 •  akt zgonu małżonka / wdowiec, wdowa/
 •  dokumenty i katechezy przedmałżeńskiej / tzw. PRE-KANA /
 •  Dowód Osobisty
 •  należy się zgłosić w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem
 •  świadkami do ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie i mogące przystępować do Spowiedzi i Komunii św.
Nauki przedmałżeńskie / PRE-KANA / dla dekanatu siewierskiego są głoszone w naszej parafii w Trzebiesławicach w każdą I i II sobotę miesiąca o godz. 9.00. Zajęcia mają miejsce w sali katechetycznej na plebanii. Miesiące: marzec, maj, wrzesień, listopad.

DOKUMENTY DO BIERZMOWANIA

 •  metryka chrztu św. / jeżeli chrzest św. miał miejsce w innej parafii /
 •  zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekce religii
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie i działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku i przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej

Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa