Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

Prolog i mowa w Nazarecie (Łk 1,1-4; 4,14-21)

Dodane: 27 stycznia 2019

Dostojny Teofilu… Autor trzeciej Ewangelii wymienia adresata swojego dzieła, Teofila. Do dziś trwa debata nad tym, kim był Teofil. Niektórzy próbowali odczytywać tę dedykację symbolicznie, ponieważ imię „Teofil” etymologicznie oznacza człowieka miłującego Boga: Teolil = theos (θεος = Bóg) + fileo (φιλεω = kocham miłuję). Według wielu uczonych symboliczne imię może oznaczać wspólnotę chrześcijan (miłujących Boga), której duchowym ojcem był Łukasz Ewangelista. Nazywanie grupy czy społeczności symbolicznym imieniem jednostki to znany w greckiej historiografii zabieg literacki.

Czytaj Dalej...

ks. Grzegorz Olek

Pełny komentarz opublikowany na portalu Orygenes.pl.


Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa