Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

DIECEZJALNA INAUGURACJA SYNODU 2021-2023

Dodane: 17 października 2021

Dnia 9 października papież Franciszek rozpoczął w Rymie XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Otwierając ten synod, Papież Pragnie by w jego pracach uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zaprasza on wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła.

Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a w 2023 – powszechna.

Jak czytamy w dokumencie przygotowawczym, poprzez to zgromadzenie papież Franciszek zaprasza cały Kościół do postawienia sobie pytania na temat, który jest decydujący dla jego życia i misji: „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.

Ten szlak, który wpisuje się w „aggiornamento” Kościoła zaproponowane przez Sobór Watykański II, jest darem i zadaniem: idąc razem i wspólnie zastanawiając się nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł nauczyć się na podstawie tego, czego doświadczy, jakie procesy mogą mu pomóc w przeżywaniu komunii, w realizowaniu uczestnictwa, w otwarciu się na misję. Nasze „podążanie razem” jest w istocie tym, co najlepiej realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego.

Konsultacje synodalne będą trwały we wszystkich parafiach naszej diecezji. Proboszczowie oraz koordynatorzy parafialni będą spotykać się i grupami parafialnymi by rozmawiać o tym, co Duch Święty mówi do Kościoła w kontekście pytań postawionych przez Ojca Świętego. Konsultacje zostaną przeprowadzone również we wspólnotach działających na terenie diecezji. W konsultacjach wezmą jednak udział nie tylko grupy parafialne. Każdy, bez wyjątku, jest zaproszony do tego by przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem życia i uczestnictwa w misji Kościoła.

Zachęcamy by umówić się na spotkanie i księdzem Proboszczem lub koordynatorem parafialnym i porozmawiać wspólnie o Kościele. Każdy głos jest ważny. W celu konsultacji można też kontaktować się bezpośrednio i koordynatorem diecezjalnym wysyłając swoje sugestie na adres e-mail: synod@diecezja.sosnowiec.pl bądź dzwoniąc na podany wyżej numer telefonu.

Zasadnicze pytanie, które kieruje tą konsultacją Ludu Bożego, jest następujące:

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”; jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

W celu udzielenia odpowiedzi prosimy o:

1. zadanie sobie pytania, jakie doświadczenia i waszego Kościoła przywodzi na myśl to fundamentalne pytanie;
2. głębsze odczytanie tych doświadczeń; jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły intuicje?
3. zebranie owoców, by się nimi podzielić; gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła partykularnego?

Kontakt do parafialnych koordynatorow: kontakt@parafia-trzebieslawice.pl

Wiecej informacji o Synodzie w diecezji:

http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=5064

Oraz relacja i inauguracji:

http://diecezja.sosnowiec.pl/news/katedra:-diecezjalna-inauguracja-synodu-2021-2023-5074

Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa