Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

ADORACJA

Dodane: 28 marca 2024

SIEDEM SŁÓW JEZUSA NA KRZYŻU

Zapraszamy na adoracje przy Bożym Grobie po Liturgi Wielkiego Piątku. Adoracja oparta o ostatnie siedem zdań wypowiedzianych przez Jezusa na Krzyżu.

Medytacja oparta na tych słowach Ewangelii stała się wraz i rozważaniem siedmiu ran Chrystusa jednym i najważniejszych przejawów późnośredniowiecznej pobożności. Obydwa te nabożeństwa służyły jako odpowiedź na siedem grzechów głównych

Ostatnie słowa są bardzo ważne. Ludzie to istoty mówiące. Dla nas mówienie, porozumiewanie się oznacza istnienie. Śmierć nie jest po prostu końcem naszego cielesnego życia. Śmierć to cisza. Cóż można zatem powiedzieć, gdy nagle zapada cisza? (…)

Przed nami Słowo Boże wypowiedziane w obliczu ciszy otchłani. Jako chrześcijanie wierzymy, że wszystko istnieje i trwa dzięki Słowu, które było na początku. Ono jest sensem naszego istnienia. Jak napisał Jan w prologu do swojej Ewangelii: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” (1, 4). (…)

Nasza wiara w zmartwychwstanie nie jest wiarą w to, że oto pewien człowiek umarł, a potem powrócił do życia. Słowo nie pogrążyło się w ciszy. Tych siedem słów wciąż

żyje. Nie pochłonęła ich otchłań. I to nie dlatego, że ktoś je kiedyś usłyszał, zapamiętał i zapisał, jak ostatnie słowa Sokratesa. Zmartwychwstanie oznacza, że cisza otchłani została pokonana na zawsze i że tych siedem słów to nie są słowa ostatnie,  bo (…)  światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5).

ZAPRASZAMY NA ADORACJE

Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa